Test

Sprawdź jakim Stylem Przywiązania jesteś?

KWESTIONARIUSZ: OKREŚLANIE TWOJEGO STYLU PRZYWIĄZANIA

Poniżej znajduje się kwestionariusz, który pomoże przybliżyć Ci jaki prawdopodobnie jest Twój Styl Przywiązania (pewność co do Stylu Przywiązania wymaga indywidualnej rozmowy).

Kwestionariusz składa się z różnych twierdzeń, które mogą lub też nie, odnosić się do Ciebie.

UWAGA: jeśli stwierdzenie ogólnie pasuje do tego jak postrzegasz siebie – powinieneś je uznać za prawdę.

Jeśli uznasz, że zdanie jest prawdziwe lub jest w nim choć trochę prawdy o Tobie – to je zaznacz.

Wynik zobaczysz po wypełnieniu testu i formularza.

Jeśli jesteś aktualnie w długotrwałym związku i chcesz poznać swój Styl – wypełnij test z punktu widzenia jak się czułeś/łaś na początku relacji (tej i innych).

UWAGA! Bądź ze sobą szczery/a! W końcu po to robisz ten test, aby się czegoś o sobie dowiedzieć 😉 I pamiętaj: nie ma lepszych i gorszych wyników.

 

Lovefiting test

Sprawdź jakim Stylem Przywiązania jesteś?

Zaznacz twierdzenia z którymi się zgadzasz, że są o Tobie. Jeśli dane twierdzenie nie jest o Tobie – nie zaznaczaj nic. Bądź ze sobą szczera/y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Zaadoptowane z: Fraley, Wallet, and Brennan’s (2000) ECR-R Questionnaire.

Do poznania wyniku testu LOVEFITING® dzieli Cię już tylko 1 krok!

Wprowadź swoje dane poniżej a my powiemy Ci jakim Stylem Przywiązania jesteś

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Works and Soul Magdalena M Czaja, ul. Lucjana Rudnickiego 1/3, 01-858 Warszawa zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Czaja, e-mail: czaja@worksandsoul.com,
3. posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
b) aktualizowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
c) żądania od Administratora usunięcia danych.
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
f) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione w pkt. a-g powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (Magdalena Czaja, ul. Lucjana Rudnickiego 1/3, 01-858 Warszawa; e-mail: czaja@worksandsoul.com
4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie udostępnionych Administratorowi danych osobowych.