by Magdalena Czaja

Metoda, której celem jest pomoc w znajdowaniu, budowaniu i doskonaleniu relacji partnerskich. Lovefiting™ bazując na wiedzy o budowaniu związków w tym również na teorii Stylów Przywiązania u dorosłych, pomaga rozpoznać styl rządzący nami w związkach, zakładając, że to jak byliśmy kochani w wielkim stopniu determinuje w jakich romantycznych relacjach jesteśmy teraz.

Metoda ta zakłada, że samoświadomość „kim jestem” jest kluczowa w zrozumieniu „kogo wybieram w relacjach – i jak mogę to zmienić”.

Lovefiting™ oferuje konkretne narzędzia m.in. do: – zrozumienia, zaakceptowania siebie i swoich potrzeb, – pracy nad destrukcyjnymi przekonaniami, – tworzenie nowych nawyków i zachowań w relacjach, – oraz doskonalenie komunikacji z innymi (Effective Communication).

Podaj hasło aby uruchomić test