PRZEBIEG COACHINGU

I Sesja (do 2 h)

  • Zapoznanie się z coachem i jego metodami pracy.
  • Określenie potrzeb Klienta.
  • Zawarcie i podpisanie Kontraktu czyli m.in. (zakres pracy, ilość i czas trwania sesji, częstotliwość, płatność, miejsce pracy, zasady odwołania sesji, poufność, zaangażowanie Klienta itp.).
  • Akceptacja planu pracy przez Klienta.

Kolejne sesje

  • Spotkanie coachingowe
  • Praca nad ustalonymi i bieżącymi celami Klienta.
  • Zadania domowe dla Klienta.

Sesja końcowa

  • Podsumowanie dotychczasowej pracy.
  • Omówienie dotychczasowej pracy, wniosków, potrzeb etc.
  • Zamknięcie coachingu lub/oraz ustalenie nowych obszarów i celów do pracy.

Jesteś zainteresowany/a sesją? Daj mi o tym znać!